การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อพระนางพญา หนึ่งในห้าพระเบญจภาคีเมืองไทย โดยคุณสมาน บุญเพ็ญ (สมาน คลองสาม)

21 ธันวาคม 2562 ยอดผู้ชม 990 ครั้ง

            วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องกิจกรรม หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ทุ่งทะเลแก้ว) จ.พิษณุโลกทางด้านสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ ชมรมพุทธศิลป์ชินราช จ.พิษณุโลก จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง พระนางพญา หนึ่งในห้าพระเบญจภาคีเมืองไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ซึ่งมี คุณสมาน บุญเพ็ญ    (สมาน คลองสาม) อุปนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาในครั้งนี้ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การจำแนกพิมพ์และทักษะวิธีการพิจารณาพระนางพญา ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับฟัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการอนุรักษ์พระเครื่องล้ำค่ามรดกของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป