ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง จัดงานประกวดพระทั่วประเทศ รายได้สมทบทุนสร้างโบสถ์วัดโพนขวาว จ.ยโสธร

22 กรกฎาคม 2562 ยอดผู้ชม 708 ครั้ง

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ , พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย ,คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง , คุณสมาน บุญเพ็ญ (สมาน คลองสาม) ดร.เสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ) และ  คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) เป็นประธานอำนวยการ ซึ่งมี พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประธานชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง  เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วย คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์ (นี สะพานใหม่) คุณวัธนชัย มุตตามระ , คุณอุทัยวรรณ เพชรพันธุ์ทอง , คุณศสุมา แย้มวงษ์ เผ็นธานดำเนินงาน ในการจัดมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

    รายได้ที่ยังมิได้หักค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น5,573,600 บาท รายละเอียดดังนี้ ยอดชายบัตร-ชายกล่อง 3,756,300 บาท , ยอดรับบริจาค(วันงานประกวด) 274,000 บาท , ยอดค่าแผงจร 922,800 บาท , สปอนเซอร์ 620,5000 บาท ซึ่งหลักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานทางด้านชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่องมีวัตถุประสงค์นำไปร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโพนขวาว ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งขณะนี้งานก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปเกิน 60%แล้ว และเพื่อเป็นสวัสดิการของสมาชิกในชมรมฯ