งานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ จ.ลำพูน

05 มิถุนายน 2562 ยอดผู้ชม 401 ครั้ง

                พิธีการเปิดงานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดลำพูน
คุณธีระกาญจน์ วัฒนไชยกิตติ (เอส เชียงใหม่) ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จ.ลำพูน ประธานดำเนินงานในครั้งนี้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อ ฯพณฯ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดงานจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คุณสมาน บุญเพ็ญ (สมาน คลองสาม) อุปนายกสมาคมฯ กล่าวให้การรับรองและสนับสนุนการจัดงาน
โดยมี คุณอนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์ (อ้า สุพรรณ) รองนายกสมาคมฯ , คุณสุทัญ คำพันธุ์ ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯส่วนกลาง , คุณคมสันต์ ชาญชัยวรวิทย์ (หน่อย ศรีราชา) ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จ.ชลบุรี เขต1 เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย


             โดยยอดรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย จากการจัดงานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน รวมทั้งสิ้น 2,723,800 บาท   

(สปอนเซอร์ 800,000 บาท , แผงจรยุทธ 150,300 บาท , ยอดการประมูลพระ 420,000 บาท , ยอดบริจาค 152,000 บาท , ร้องเพลงโดยคุณสมาน บุญเพ็ญ (สมาน คลองสาม) อุปนายกสมาคมฯ 21,000 บาท , ขายบัตรส่งพระ 1,180,500 บาท)


             ทั้งนี้คณะผู้จัดงานมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน และสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดลำพูน รวมทั้ง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดลำพูน


            สำหรับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ได้แก่เพชรพระกาฬพระราม 2 รับ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่น “ทรัพย์เศรษฐี” เนื้อทองคำ อธิษฐานจิตโดยครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง จ.ลำพูน