สมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ จ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวจัดประกวดพระ 31 ส.ค. -1 ก.ย. 62

15 พฤษภาคม 2562 ยอดผู้ชม 960 ครั้ง

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช โดยมี คุณวิทยา สังข์ทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ , ผ.ศ.ตรีพล เจาะจิตต์ ประธานเบญจองค์กร , คุณชาติชาย ทองเลี่ยมนาค อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 - วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

    ซึ่งมีฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดงาน จากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย นำโดย คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯ , คุณอนุวัตร  ศรีไสยเพชร (บี  บ่อล้อ) อุปนายกสมาคมฯ , คุณระพีพันธ์  รักษาพงษ์ (ติ่ง  ทุ่งสง) ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จ.นครศรีธรรมราช เดินทางเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก:  คุณอติวัณณ์  ณรงค์ ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง