แสดงความยินดีกับ พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย และ พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง ในวาระที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “สมาชิกวุฒิสภา” (ส.ว.)

14 พฤษภาคม 2562 ยอดผู้ชม 1394 ครั้ง

     สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย และ พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง ในวาระที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “สมาชิกวุฒิสภา” (ส.ว.) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

     ปัจจุบัน พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย รับตำแหน่ง รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมด้วย พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง รับตำแหน่ง อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ทั้งสองท่านเป็นบุคคลสำคัญอีกทั้งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการพระและสังคมโดยรวมด้วยดีเสมอมา

   เว็บไซต์สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย http://www.samakomphra.com ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่านและนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน มา ณ โอกาสนี้