เรียนท่านที่ต้องการส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้

13 พฤษภาคม 2562 ยอดผู้ชม 909 ครั้ง

       เนื่องจากทางสมาคมฯ หยุดทำการวันที่ 17 พ.ค. 62 – 18 พ.ค. 62  ทางสมาคมฯขอแจ้งปิดการรับพระวันสุดท้าย ในวันที่ 16 พ.ค. 62

และจะเปิดรับพระอีกครั้งในวันที่ 20 พ.ค. 62   ท่านที่ส่งพระ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.62 - 13 พ.ค. 62  สามารถมารับพระคืนได้

ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 และมารับบัตรรับรองพระแท้ได้ ในวันที่ 25 พ.ค.62


สามารถติดต่อ - สอบถามได้ที่เบอร์โทร์ 02-953-5664 หรือ 02-952-7898